TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
Güncel Haberler
Oct 11, 2021 00:58

Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.

Düzenlemeyle, küçük esnaf olarak tabir edilen, 850 bin civarındaki mükellef kümesinin karları gelir vergisinden muaf olacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine nazaran toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan toplumsal içerik üreticileri ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri çıkarlar üzerinden vergilendirilecek.

Ziraî destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

 

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek

Doküman basımıyla ilgili bildirim misyonunu belirlenen müddette yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, kusurlu yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

Varlık idare şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl müddetince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası daima hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ait istisna kaldırılacak.